Tutkimus- ja koulutuspalvelut

Pelastusviranomaisten virtuaalista harjoittelun tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskeva arviointi Insta Innovation Oy:lle.

Talouden ja turvallisuuden luentoja sekä koulutuskokonaisuuksia eurooppalaisille ja suomalaisille julkishallinnon turvallisuus- ja viranomaistoimijoille kuten Traficom (ent. Trafi) ja Poliisiammattikorkeakoululle sekä HAUS valtionhallinnon kehittäjäkumppanin kanssa Makedonian valtiovarainministeriölle sekä Georgian Academy of Ministry of Finance virkamiehille.