Case

Johtajuuspalvelut

Componentalla olemme toteuttaneet kokonaisvaltaista tietohallinnon johtamista rakennemuutoksen aikana.

Työmme alkoi nykytila-analyysilla, jonka perusteella tunnistimme tarvittavat toimenpiteet saavuttaaksemme kestävän pohjan tulevaisuudelle. Rakennemuutoksen takia tarvittiin syksyllä 2016 uutta ajattelutapaa  ja paikka lisäarvoketjussa pakotti entistä enemmän muuttamaan kustannusrakennetta.

Yhdessä johdon kanssa määritetty tahtotila lopulta muodosti tason, mikä olisi liiketoiminnan kannalta kestävä.

Tätä määränpäätä kohden, olemme toteuttaneet asiakkaallemme merkittäviä kustannussäästöjä palveluiden niistä kärsimättä. Rakennemuutosta edeltävät toimenpiteet toteutettiin onnistuneesti ja saavutettiin kriittisten toimintojen osalta tasapaino. Olemme olleet vahvasti tukena toteutettaessa uutta liiketoimintamallia.