Loading...

ERP-projektiin panostetaan yleensä paljon, joten varaa epäonnistua ei ole. Hankkeen johtamisen voi ulkoistaa asiantuntijallemme, jolloin pidämme asiakkaamme puolia koko yhteistyön ajan.

Tehtävämme

Toimimme laajan, monen tahon yhteistyönä toteutettavan ERP-hankkeen projektipäällikkönä.

Ratkaisumme

Johtamassamme projektissa

  • etsimme asiakkaallemme sopivat yhteistyökumppanit
  • huolehdimme, että kaikki sujui oikein määrittelystä lähtien
  • varmistimme, että toimiva ERP-järjestelmä saatiin käyttöön sovitussa aikataulussa.

 

Työmme tulokset

Toimialatuntemuksemme helpotti määrittelyä. Löysimme järjestelmät, jotka tuovat läpinäkyvyyttä kustannusseurantaan ja prosesseihin myös tulevaisuudessa.