Johtajuuspalvelut

Luovat arvoa poikkeustilanteissa kuten fuusioissa, väliaikaisen äkillisen resurssin tai kasvun aikana, saneerauksen tai liiketoimintaluovutusten keskellä oleville yrityksille. Johtajuuspalvelumallin tavoitteena on luoda pohja kestävämmälle liiketoiminnalle, ei ainoastaan leikata kuluja.

Toimeksiannolla on myös selkeät rajat ja palvelun on tarkoitus olla väliaikaista. Roolimme on olla olennainen osa toteutusta sekä IT:n että talouden asioissa, eikä pelkästään konsultoiva. Tämän taustalla on teknologian nopea kierto ja valmis osaaminen teknologioista ja sen kehityksestä.

Valmiit tavat monitoimittajaympäristöistä mahdollistavat erilaisten kohdennettujen teknologioiden hyödyntämisen erityisesti teollisuusympäristössä mutta myös muissa liiketoiminnan ja julkishallinnon ympäristöissä. Ristikkäiset osaamisalueemme mahdollistavat kokonaisuuksien arvioinnin uudella tavalla ja toimintamme perustuu vaikuttavuuden arviointiin.