Loading...

Yhtenäistimme kahden yrityksen järjestelmät fuusiossa. Säästötoimet auttavat vain tiettyyn pisteeseen asti, ja fuusio tuo aina lisää pelivaraa – mitä enemmän on ”palikoita” käytettävissä, sitä paremmin on mahdollisuuksia rakentaa toimiva ratkaisu.

Tehtävämme

Torjuimme due diligence -vaiheen jälkeisiä ICT-riskejä kokonaisvaltaisesti ostajan puolesta. Huolehdimme, että koko siirtymä sujuu tehokkaasti ja ongelmitta.

Ratkaisumme

  • Teimme tarvittavat valmistelut due diligence -vaiheen perusteella.
  • Laadimme projektisuunnitelman IT-integraatioon ja tuimme myös muita osastoja fuusion aikana.
  • Johdimme integraatioprojektia.
  • Kilpailutimme toimittajat.
  • Karsimme ja integroimme ICT-osa-alueista tehokkaan ja toimivan kokonaisuuden.

Työmme tulokset

Fuusio onnistui. Ei yllättäviä kustannuksia tai hallitsemattomia tilanteita. ICT-kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja tuottaa synergiaetuja. Projekti on yhä käynnissä.